Pictures


Pictures
Calabasas pictures
Hong Kong pictures
Unsorted Calabasas, Sunnyvale, Hong Kong and Japan pictures (2002)
Unsorted Japan and US pictures (2003)
Unsorted Japan pictures (2004)
Mostly Kamakura, Yokosuka, and random spots.
Unsorted Japan pictures (2005)
Unsorted Japan pictures (2006)
Park behind my old apartment, Ueno, Sengakuji, Yokohama, Akihabara, Shibuya, Setagaya, Tokyo Tower, Nikko, Hakone, Izu-hanto (including Heda, Toi, Shimoda), Sado-ga-shima, Matsumoto, Magome, Tsumago, Kiso-fukushima, Takayama, Yatsuo (near Toyama), Kanagawa, Noto-hanto, Noto-jima, Nakanoyu and random spots along the way.